ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော သုတေသနအရာရှိရာထူး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Download Document